Noves Proves de la JQCV

     Ja n'hem parlat a classe però ara us ho recorde.

Les proves per a Mitjà i Superior han canviat, però no ho han fet les d'Elemental i Oral. Ara la prova del Mitjà estarà dividida entre els dies 28 de maig i 11 de juny. La prova de Superior serà els dies 4 de juny i 18 de juny.

Tant en un cas com en l'altre el primer dia tindreu la comprensió textual i les preguntes tipus ABC (àrees 1 i 2). Aquesta part serà corregida i la gent que la supere passarà a la segona part de la prova.
Necessiteu un mínim del 40% en la mitjana ponderada de les dues àrees per poder passar a la següent part de la prova. La gent de Mitjà tindrà 1.30 h. per a finalitzar la prova i la gent del Superior, 1.45 h.

Si aquesta part fóra superada però no us presentàreu o no aprovàreu la segona part, us guardarien la nota per a les proves de novembre. També podríeu tornar-vos a presentar de la primera part per a millorar-ne la nota (triarien la més alta).

En la segona part tindreu 1.30 h. per a la realització de la part escrita (redacció i dictat). La meua idea és que primer fareu el dictat i en acabar-lo, us diran el temps que us queda per a redactar el tema. Segurament quan lliureu la part escrita us donaran el text perquè us prepareu la part oral.
La part escrita demana un mínim del 40% de la puntuació i la part oral demana un mínim del 60%.

Aquest és l'enllaç a la publicació dels canvis perquè els consulteu.


Taxa per proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Obtenció d'impresos per al pagament de taxes


Introduïsca el seu NIF:

Utilitat desenrotllada en coordinació amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. Pot trobar altres models per a altres taxes en el Portal Tributari.


Taxes
  1. La taxa que s'ha de pagar per a les proves de coneixements orals i elemental és de 12,00 € per cada nivell.
  2. La taxa que s'ha de pagar per a la resta de proves és de 15,00 € per cada nivell.
  3. El pagament dels drets d'examen en el primer període de la convocatòria dóna dret a examinar-se de les mateixes proves en el segon període.
  4. Estan exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general i les persones que patisquen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%. Els participants que, en formalitzar la matrícula s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes, hauran d'acreditar-ho amb la còpia confrontada del títol de família nombrosa o del corresponent certificat.
Recorde que ha de portar l'exemplar de l'interessat el dia de l'examen, amb el DNI.

Una última cosa, resten pocs dies perquè finalitze el termini d'inscripció. Vénen festes i queden quatre o cinc dies hàbils per a la presentació d'instàncies.

No us n'oblideu!

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

blogger templates | Make Money Online