Dictats 2

Ara us en deixe d'altres.

Els primers són de la JQCV i pertanyen al mitjà i al superior. Un element interessant d'aquesta pàgina és que hi teniu també lectures. Quan entreu, el primer enllaç correspon a les lectures d'uns texts que podeu llegir i escoltar. És recomanable que ho feu perquè un dels exercicis de la prova inclou la lectura d'un text i aquesta que teniu ací us pot servir de model.

Lectures i dictats

Seleccione una de les activitats següents:Els següents dictats estan a la pàgina de la Universitat Jaume I i també els teniu en diferents formats, amb dictats llargs i dictats curts.


Dictats d'autoaprenentatge de català

Dictats 1

A banda dels dictats que teniu penjats al calaix de descàrrega del blog i que pertanyen al material de la UPV (recordeu que podeu descarregar-los o escoltar-los en línia a la mateixa pàgina del Politècnic), ara us deixe un seguit de pàgines on hi ha dictats per a les diferents proves de la Junta.

La primera pertany a la pàgina de la Generalitat de Catalunya.
En aquesta adreça trobeu dictats amb un àudio i un text per a corregir-lo. En els primers nivells hi ha àrees de treball i al nivell superior tindreu un dictat complert. És recomanable que feu algun dels dictats dels nivells inicials encara que estigueu al superior perquè us ajudaran a cometre menys errades; per exemple si practiqueu els dictats de s sonora i sorda, les reconeixereu més fàcilment després. Aquestes són les adreces:

Dictats en línia

A continuació trobareu un total de 188 dictats en línia, que corresponen als nivells intermedi, de suficiència i superior.
Cada dictat es compon d'un text escrit (arxiu PDF) i d'una audició o enregistrament sonor (arxiu MP3).


Altra pàgina pertany a la Universitat de València, al Servei de Política Lingüística, i segueix una estructura semblant a l'anterior però us ofereixen els arxius d'àudio en diferents formats perquè no tingueu problemes si utilitzeu un reproductor o o si n'utilitzeu un altre.

Dictats de nivell elemental

Dictats de nivell mitjà

Dictats de nivell superior


Gramàtiques

De vegades als llibres no trobem una explicació bastant completa d'allò que estem estudiant o no hi ha la resposta concreta al nostre dubte. Per a tothom qui tinga aquest problema hi ha gramàtiques que expliquen amb detall casos concrets i generals com per exemple pronoms, gènere, etc. Normalment es recullen en llibres editats però actualment hi ha aquests recursos a la xarxa.

El primer que us deixe és el Resum de gramàtica bàsica de la Universitat de Barcelona. Aquesta recull de forma bàsica conceptes de la llengua com els pronoms amb un quadre de referència.

L'altre recull més complert és la versió electrònica de la Gramàtica de la Llengua Catalana de l'IEC. Trobareu la informació en pdf així que podeu veure-la en línia o descarregar-la. Jo intentaré fer-ho i després penjar-vos-la.

Oral / Redacció 3

Aquesta vegada un tema menys agradable : les malalties (que ningú diga *enfermetats).
Aquesta darrera malaltia que prové de Mèxic s'esdevé quan manca un mes i escaig per als exàmens i és d'un interés general. Aleshores és ben possible que aparega a la redacció o a l'oral, a qualsevol nivell, sempre tractat de forma diferent. És possible que al mitjà i al superior tingueu un tema que hi parle sobre les pandèmies o les malalties en general o en concret una que siga coneguda: anorèxia, grip del porc, ludopatia, etc. A la resta dels nivells podeu tindre temes relacionats amb la salut i la prevenció: refredats, estrés, prevenció, etc. Açò no vol dir que allò que puga aparéixer a un elemental no pugueu utilitzar-ho també a un mitjà, com per exemple la prevenció dels accidents laborals.
Primer us deixe unes quantes definicions i despres uns articles. Recordeu els vocabularis i els diferents temes que hem relacionat amb ells.

Salut!¿Què és una pandèmia?

El temor de l'OMS que el fort brot de grip porcina localitzat a Mèxic es converteixi en una pandèmia suposa que el món sencer podria veure's afectat per aquesta malaltia. Tècnicament, una pandèmia pot afectar tot el planeta i tota la seva població.

Perquè una malaltia es converteixi en pandèmia, aquesta ha de tenir la capacitat de propagar-se d'un vast territori a un altre amb un alt grau d'infectabilitat. El grau de letalitat no té res a veure amb el terme. Segons recull Viquipèdia, en l'actualitat el virus de la sida és considerat com una pandèmia, ja que ha matat a tot el món més de 20 milions de persones.

Amb anterioritat, l'anomenada "grip espanyola" va matar entre el 1918 i el 1918 25 milions de persones en països com EUA, Índia o Anglaterra. Un altre exemple de pandèmia és el del còlera, que va viure entre el 1816 i el 1966 fins a set brots a tot el món.

Epidèmia

Una epidèmia, no obstant, és l'aparició d'una malaltia en un territori o comunitat definida. Dit d'una altra manera, és un increment significativament elevat en el nombre de casos d'una malaltia respecte al nombre de casos habituals.

Una epidèmia pot estar restringida a una àrea local, en canvi, no comprèn una extensió més àmplia com un país (endèmia) o el món sencer (pandèmia).


Pandèmia


Una pandèmia (del grec pan tot + demos poble) és l'afectació per una malaltia de persones o animals al llarg d'una àrea geogràficament extensa.
Cal tenir en compte que el fet que una malaltia mati a molta gent no la converteix en una pandèmia. Moltes malalties, el càncer per exemple, maten a un gran nombre de persones, però són de fet un conjunt de malalties agrupades per conveniència.

Pandèmies històriques

Ha hagut un nombre d'importants pandèmies a la història de la humanitat, totes elles generalment zoonosis que han arribat amb la domesticació d'animals, com ara la verola, la diftèria, la grip i la tuberculosi. Ha hagut un nombre de epidèmies particularment importants que mereixen un esment per sobre de la mera destrucció de pobles:
 • Guerra del Peloponès, 430 aC. Un agent desconegut va matar la quarta part de les tropes ateneses i una quarta part de la població al llarg de quatre anys. Això va afeblir fatalment la preeminència d'Atenes, però la virulència absoluta de la malaltia va evitar una major expansió.
 • Pesta antonina, 165-180. Possiblement verola portada del Pròxim Orient; va matar una quarta part dels infectats i fins cinc milions en total. En el moment més actiu d'un segon brot (251-266) es va dir que a Roma morien 5.000 persones per dia.
 • Pesta de Justinià, va començar el 541. El primer brot registrat de la pesta bubònica. Va començar en Egipte i va arribar Constantinoble a la següent primavera, matant (segons el cronista bizantí Procopi) 10.000 persones per dia en el seu moment més actiu i potser un 40 per cent dels habitants de la ciutat. Va continuar fins destruir fins la quarta part dels habitants del Mediterrani oriental.
 • La pesta negra, va començar en el segle XIV. Vuit-cents anys després de l'últim brot, la pesta bubònica tornava a Europa. Començant a Àsia, la malaltia va arribar al Mediterrani i a Europa occidental el 1348 (possiblement per mercaders italians que fugien de la guerra a Crimea), i va matar vint milions d'europeus en sis anys, una quarta part de la població total i fins a la meitat en les zones urbanes més afectades.
 • Còlera
  • Primera pandèmia 1816-1826. Prèviament restringida al subcontinent indi, la pandèmia va començar en Bengala, es va expandir a través de la Índia cap a 1820. Es va estendre fins la Xina i el Mar Caspi abans de disminuir.
  • La segona pandèmia (1829-1851) va arribar Europa, Londres en 1832, Nova York en el mateix any, i la costa del Pacífic a Nord Amèrica per 1834.
  • La tercera pandèmia (1852-1860) principalment va afectar Rússia, amb més d'un milió de morts.
  • La quarta pandèmia (1863-1875) es va estendre en la seva major part per Europa i Àfrica.
  • La sisena pandèmia (1899-1923) va tenir pocs efectes a Europa gràcies als progressos en salut pública, però Rússia va anar greument afectada de nou.
  • La setena pandèmia va començar en Indonèsia el 1961, anomenada El Tor pel soca, i va arribar Bangla Desh el 1963, a l'Índia el 1964, i a l'URSS el 1966
 • La "grip espanyola", 1918-1919. Va començar a l'agost de 1918 a tres llocs allunyats uns d'uns altres: Brest, Boston i Freetown. Una greu i mortífera soca de grip es va expandir pel món. La malaltia va matar 25 milions de persones en el curs de sis mesos; alguns estimen posar el total dels morts per tot el món en més del doble d'aquest nombre. Uns 17 milions s'estima que van morir a l'Índia, 500.000 als EUA i 200.000 a Anglaterra. Es va esvair en 18 mesos i la soca concreta mai va ser determinada.
La malaltia epidèmica en temps de guerra era el tifus, anomenada algunes vegades "febre dels campaments" a causa del seu patró d'esclatar en temps de penalitats. Emergint durant les Croades, va tenir el seu primer impacte a Europa el 1489 a Espanya. Durant la lluita entre els espanyols cristians i els almoràvits a Granada, els espanyols van perdre 3.000 efectius per baixes de guerra i 20.000 per tifus. El 1528 els francesos van perdre 18.000 efectius de les seves tropes a Itàlia i van perdre la supremacia a Itàlia en favor dels espanyols. El 1542, 30.000 persones van morir de tifus mentre combatien els Otomans en els Balcans. La malaltia també va jugar un paper d'importància a la destrucció de la gran armée de Napoleó a Rússia el 1811.
Les trobades entre els exploradors europeus i les poblacions de la resta del món van introduir freqüentment epidèmies locals d'extraordinària virulència. La meitat de la població nadiua de l'illa Hispaniola el 1518 va morir per la verola. La verola també va destrossar Mèxic en la dècada de 1520, matant a 150.000 persones només a Tenochtitlan, incloent l'emperador, i a Perú en la dècada de 1530, ajudant els conquistadors espanyols. El xarampió va matar dos milions més de nadius mexicans a la dècada de 1600. I encara el 1848-1849, tant com 40.000 de 150.000 nadius hawaians s'estima que van morir de xarampió, tos ferina i grip.
Hi ha també un nombre de malalties desconegudes que van anar extremament greus però que ara s'han esvaït, de manera que la seva etiologia no pot ser establerta. Els exemples inclouen la pesta abans esmentada de Grècia el 430 aC i l'English Sweat de l'Anglaterra del segle XVI que fulminava la gent en un instant i que va ser molt més temut que la pesta bubònica.

Futures pandèmies

La malalties que poden arribar a possiblement proporcions pandèmiques inclouen la febre de Lassa, la febre de la Vall del Rift, el virus de Marburg, el virus d'Ebola i la febre hemorràgica boliviana. Des de 2002, no obstant això, la recent emergència d'aquestes malalties en la població humana significa que la seva virulència és tal que tendeixen a "esgotar-se" en zones geogràficament delimitades, o que el seu efecte en humans és actualment limitat.
La SIDA pot ser considerada una pandèmia mundial però la seva major extensió és actualment a l'Àfrica subsahariana i de l'est. Està restringit a un petita proporció de la població en altres països on només s'expandeix lentament. Si fora a haver una veritable pandèmia destructora de la vida seria probablement semblant a la SIDA, és a dir, una malaltia sempre canviant.
Els "supermicrobis" resistents a antibiòtics poden també fer reviscolar malalties considerades actualment controlades.
El 2003 va haver preocupacions que la pneumònia asiàtica, una forma nova de pneumònia altament contagiosa es pogués convertir en pandèmia.
Al febrer de 2004, el virus de la grip del pollastre va ser detectat en porcs en Vietnam, incrementant els temors que emergissin noves variants de les soques. Es tem que si el virus de la grip del pollastre sofreix una mutació antigènica amb un virus de la grip humana, el nou subtipus creat podria ser molt contagiós i molt letal en humans. Tal subtipus podria causar una pandèmia de grip de proporcions mundials, similar a la "grip espanyola".Trastorns alimentaris

Eulàlia Solé / Sociòloga i periodista
En una carta a la Bústia de l'AVUI, una noia de 16 anys es declarava anorèxica i es lamentava de la pressió social que l'ha portada a haver d'estar ingressada en un hospital. Bravo per la seva valentia al fer pública una situació que també afecta moltes altres dones; i confiança plena que se'n sortirà. Quan algú pot reconèixer el problema en què està immers, quan és capaç d'analitzar les causes, la batalla la té pràcticament guanyada. Denuncia aquesta malalta que tant els missatges publicitaris, com les revistes de bellesa i moda, com els programes de televisió fomenten l'admiració per uns cossos la massa corporal dels quals no és saludable sinó tot el contrari. No exagera gens ni descobreix res de nou, atès que fa anys que es parla d'aquest tema i es reclamen mesures per part de l'administració. El panorama, però, no canvia; i pitjor encara, s'agreuja.
FA UNS MESOS, A L'AGOST DE L'ANY PASSAT, una nova cadena de TV, la Cuatro, es va sumar al conjunt de despropòsits amb què algunes cadenes solen obsequiar-nos. A Supermodelo 2006 es dedicaven a seleccionar entre 13 candidates la representant d'Espanya al concurs internacional New Look of the Year. Una primera condició per ser admesa a concursar era tenir unes mides corporals de 90-60-90. Una segona, estar d'acord amb el lema del programa: "¿Qui diu que la bellesa és a l'interior?" A partir d'aquest principi, totes les aberracions resulten possibles, i no és la menys important la manipulació mental i moral de molta gent. L'extensió de la comunicació audiovisual a tots els nivells hauria pogut donar excel·lents fruits culturals, però no ha estat així, sinó que la trajectòria s'enfanga cada vegada més. La cosmovisió que es preconitza no parla de qualitats interiors, ja ho acabem de dir, sinó d'aparences que sovint deriven en conductes malsanes. Entre elles, la de submergir-se, sense esperit crític, en la frivolitat d'uns cànons de bellesa imposats no se sap ben bé per què.
AQUESTA DIFUSIÓ DE LES PAUTES SOCIALS a totes les capes de la societat ha trastocat el sa criteri de les classes baixes segons el qual la seva vida millorava quan podien comprar tot el menjar que volien i alimentar-se bé. Fins no fa gaire, una noia podia rebre una bufa de la seva mare si no engolia tot el que tenia al plat. Tenir una cara de "pometa" era tot un goig, i lluir un escot en què no sobresortissin els ossos un remarcable atractiu. Van ser les classes mitjans i altes les primeres a combregar amb els models d'esquifiment. Gaudir de suficient menjar no els representava cap bé de Deu, de tan comú com ho trobaven, de manera que les classes benestants van ser les primeres a adscriure's a la nova moda i a comprendre el desig d'aprimar-se de les noies. A la fi tot s'ha desbarrat. I sense que ningú ho pretengués com a finalitat, la conseqüència ha estat la presència i l'increment interclassista de casos d'anorèxia, i també de bulímia.
QUE S'HAURIEN DE DICTAR LLEIS que regulessin els anuncis, els reportatges i els espais televisions, d'acord; que se'n han fet algunes, també. Però esdevé difícil detectar el seu compliment. Tanmateix, més enllà de mesures externes, el remei rauria a veure-hi clar, a poder deslliurar-se de la manipulació mental -de fet gens subtil- que exerceixen aquests gurus que dicten la moda i els costums per mer interès. Només cal observar el creixement de la indústria dels cosmètics, per una banda, i de la cirurgia estètica, per l'altra.
ENS CAL LA HIGIENE MENTAL DE PENSAR per nosaltres mateixos, de preguntar-nos el perquè dels missatges que rebem i com repercuteixen en la nostra salut física i anímica. Un exemple de llibertat personal el trobem, no sense sorpresa, tot s'ha de dir, en Arielle Dombasle, esposa del filòsof francès Henri Lévy. A despit o no del seu famós marit, això no ho sabem, s'ha presentat com a nova estrella del cabaret Crazy Horse. Arielle ha fet 53 anys, i val a jugar-se el que sigui que no té un cos de model, cosa que no impedeix que canti lleugera de roba i amb posat temptador. No és indispensable convertir-se en cantant de cabaret, és clar, però seria força saludable prescindir de tots els preceptes alienants.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 21. Dilluns, 11 de juny del 2007

Acudits

La majoria de vosaltres coneixeu acudits en diferents llengües, i de vegades es tradueixen al valencià amb major o menor encert. L'humor, igual que moltes altres coses, és una peculiaritat cultural que pot ser entesa i compartida però que en ser traduïda perd sovint tota la gràcia. Us hi deixe una pàgina on s'hi recullen acudits en català. Uns millors que d'altres, més o menys encertats, però tots amb la seua gràcia peculiar. Trobareu aquests i altres a la pàgina Acudits en català (PD: pot haver-hi alguna errada ortogràfica)


És una dona que arriba a una consulta de cirurgia estètica i s’ho fa tot. Es fa liftings, el nas més petit, els llavis més molsuts. En acabar el metge diu:
- Bé, senyora, contenta amb el resultat? Vol alguna cosa més?
- Doncs m’agradaria tindre els ulls més grans i expressius.
- Cap problema, infermera Montse, porti la factura.

____________________________________________________________________

El pare diu al seu fill Samuel que viu a Nova York i li diu:
- Fill meu, haig d’informar-te que la teva mare i jo ens estem divorciant, quaranta-cinc anys de patiment és suficient.
-Papi, De què aquestes parlant? ! I just abans de les festes de cap d’any! - crida al fill.
-No podem suportar veure’ns. Estem farts un de l’altre i estic cansat del tema així que és millor que tu diguis a la teva germana Ana aquest assumpte. - I talla el telèfon.
Desesperat, el fill crida a la seva germana, que explota en el telèfon.
- Com que s’estan divorciant? ! Em faig càrrec de l’assumpte!
Immediatament la filla truca al pare i li diu:
- Vosaltres no us divorcieu!. No feu res fins que jo arribi!
Ara mateix torno a trucar al meu germà i venim a Barcelona. Fins aleshores no feu res, escolteu bé?
El pare deixa el telèfon, mira a la seva esposa i li diu:
Molt bé Ruth tot ha sortit perfecte …Els dos vénen per les festes i es paguen els bitllets.

____________________________________________________________________

Això són dos gasius que parlen
-Què li has comprat a la teva dona?
-Un anell de diamants
-Caram!!! Però no va dir que volia un Porche?
-Si, però ja em diràs d’on trec un Porche fals…

(Gasiu, -va : adj. i m. i f. Agarrat, tacany, ronyós. )

____________________________________________________________________

Tinc un gos tan ferotge que l’he hagut de portar a rehabilitació.
- I com ha anat?
- Millor, ara al menys es posa el tovalló al coll abans de mossegar algú.

____________________________________________________________________

Tres nens al col·legi estan discutint:
- El meu pare és el mes ràpid, surt d’Andorra a les 5 de la tarda i a les 7h30 estem a Salou.
L’altre diu
- El més ràpid és el meu pare, surt d’Andorra a les 5 i a les 7 està a Barcelona.
I l’altre diu:
- El mes ràpid és el meu pare, és funcionari, surt a la una i mitja de treballar i a la una ja està a casa a taula.

____________________________________________________________________

Concert pel 25 d’abril a València 2009 (9 de maig)

Enguany es farà el concert pel 25 d'abril (qui no sàpia quina data és aquesta i per què es celebra que ho pregunte, no us quedeu amb el dubte, que és pitjor) el dia 9 de maig. Us deixe la informació de la pàgina deconcert i d'ACPV.

PD. Hi actua Aramateix, el nou projecte del cantant Titot (imprescindible)

Nom: Concert pel 25 d’abril a València (9 de maig)
Lloc: Al pàrquing del Campus de tarongers, València
Grups: Berri Txarrak, Sva-ters, Pirat’s sound sistema, Aramateix, + guanyador amplifica’t
Data i hora: Dissabte 9 de maig a les 21:00h
Preu: ?Oral / Redacció 2

Ara us deixe nous temes per a l'oral i la redacció. La font és l'Avui i si voleu cap notícia o llegir-ne de semblants, podeu entrar-hi i escriure el que cerqueu a la capsa de cerca que hi ha dalt a la dreta.
El tema que us porte és el mòbil. És un tema que podia aparéixer a tots els nivells, encara que és menys probable a l'oral i l'elemental, i si apareix serà d'una forma general: si en teniu, per a què el feu servir, etc.
Alguna de les notícies que us posaré són interessants i poden aparéixer quasi com les llegireu. D'altres, poden estar relacionades amb altres temes, com l'educació, els adolescents, la televisió, la violència, etc.


Una de cada quatre llars només té telèfon mòbil

TECNOLOGIA La preferència pels mòbils es dispara en el cas dels habitatges amb residents joves HÀBITS El cost més baix de les trucades i la connexió a Internet són els punts que amorteixen el retrocés de la xarxa fixa
B. Badrinas
La telefonia mòbil està relegant la telefonia fixa a marxes forçades. A finals de l'any passat, el 24% de les llars espanyoles disposaven només de telefonia mòbil, segons les dades de l'Eurobaròmetre que elabora regularment la Comissió Europea. Espanya se situa així lleugerament per sobre de la UE dels 27, on el 22% dels habitatges de primera residència disposen només de telefonia mòbil. En el cas de les llars amb joves l'aposta per la telefonia mòbil és aclaparadora, ja que més de la meitat de les vivendes de la UE -concretament el 54%- amb residents amb una mitjana d'edat de menys de 29 anys disposen només de telefonia mòbil.
Deixant de banda costums i hàbits, els principals motius que donen els usuaris de la telefonia fixa per no desterrar-la per sempre i passar-se a la mòbil són les tarifes sensiblement més altes d'aquesta última i la connexió a Internet que, de moment, facilita més còmodament la xarxa fixa.
Llibertat
De fet, si el preu de les trucades fos el mateix, el 27% de clients espanyols de telefonia fixa deixarien immediatament d'utilitzar-la en favor de la mòbil. A més, els clients valoren especialment la gran llibertat que donen els mòbils, ja que permeten realitzar i rebre trucades en qualsevol lloc i moment.
Per frenar aquest avenç, les operadores han intensificat en els últims mesos les seves ofertes en telefonia fixa, que se centren bàsicament en l'oferiment d'una tarifa plana de connexió a Internet a alta velocitat mitjançant ADSL i de trucades a fixos a tot l'Estat. Encara que els preus varien segons les companyies i prestacions -bàsicament per la capacitat de la connexió a Internet- actualment es poden trobar al mercat quotes amb aquestes característiques per un preu del voltant dels 35 euros mensuals. Del que es tracta, en definitiva, és d'evitar la pèrdua de tràfic en favor de les operadores de mòbils i utilitzant com a ganxo la banda ampla per a Internet.
També busquen aquesta finalitat els recentment anunciats telèfons duals, que utilitzen indistintament i automàticament la xarxa fixa o mòbil segons els interessos del client. Ono i Orange, per exemple, ja han anunciat la comercialització de telèfons amb aquestes característiques per a la propera campanya de Nadal.
Aquesta última estratègia és seguida per aquelles operadores que només tenen negoci amb les línies fixes i Internet, ja que les companyies que operen en tots dos mercats només cedeixen per un costat el que guanyen per un altre. Així, en el primer trimestre d'aquest exercici Telefónica va anunciar que havia aconseguit 367.715 nous clients de mòbils, a l'hora que apuntava una caiguda de gairebé 30.000 contractes de línies fixes.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 22. Diumenge, 17 de juny del 2007Mòbils celestines

Maria de la Pau Janer
Les possibilitats que arriben a tenir els mòbils no deixen de sorprendre'ns. Ara resulta que també fan de Celestines. Recordau la Celestina, aquell personatge que feia possibles els amors entre Calisto i Melibea? Ella sabia concertar cites, propiciar encontres, afavorir l'amor. Popularment, es coneixen amb el nom de celestines aquelles persones que fan de pont entre dos enamorats. Però ja no ens calen. Entre les nombroses opcions que ens ofereixen els mòbils, també hi ha la d'aconseguir formar parelles.
A la vida real, les persones que fan de celestines solen ser tramposes i xerradores, capaces de crear mil embolics. Les noves celestines, convertides en telèfons mòbils, mai no molesten ni creen problemes. Són discretes, i no surten gens cares. Les empreses de cites ho fan possible. Fins ara, anar a una agència matrimonial suposava trobar-se amb algú que oferia cites per reunir possibles ànimes bessones. Com que és important modernitzar-se, actualment els usuaris poden penjar els seus perfils online. D'una forma automàtica, rebran missatges al mòbil cada vegada que les seves potencials ànimes bessones siguin descobertes.
Imaginem-nos la següent escena: un client de l'agència, que entra en un restaurant, o en un bar, pot enviar un missatge amb la seva localització. Així, tots els voluntaris tenen l'opció de concertar una cita gairebé al moment. És clar que l'usuari haurà d'anar alerta de no equivocar-se. No seria recomanable quedar amb dues o tres persones a la mateixa hora i al mateix lloc. Altres formes d'establir cites a través de la xarxa preveuen la possibilitat que l'usuari se'n vagi de viatge. Aleshores podrà lligar, sigui a la ciutat que sigui, a través d'un missatge de text enviat als altres usuaris. Aquesta història ja té nom als Estats Units, on es coneix com el "romanç mòbil". Lligar es converteix cada vegada en un ritual aparentment més senzill.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 23. Dimecres, 10 de gener del 2007


El 97,9% dels adolescents disposen de telèfon mòbil

| Un 12,5% arriben a tenir un segon aparell, segons un estudi | El 60% no estan d'acord amb les restriccions d'ús a escoles i instituts
El 97,9% dels adolescents espanyols d'entre 12 i 17 anys tenen telèfon mòbil i el 12,5% arriben a tenir fins i tot un segon aparell, segons un estudi de la Universitat Camilo José Cela que s'està duent a terme a centres públics, privats i concertats de la comunitat de Madrid. La investigació revela també que l'edat en què es comença a fer servir el mòbil és molt primerenca: el 34% dels adolescents enquestats afirmen que ho fan quan tenen entre 8 i 10 anys i el 45% entre els 10 i els 12.
Només un 1% comencen a utilitzar el mòbil després dels 14 anys i la majoria (54,6% dels enquestats) consideren que l'edat ideal per iniciar-se en la utilització del mòbil és entre els 10 i els 12 anys. El 60,8% dels adolescents no estan d'acord amb les restriccions en l'ús dels mòbils a les escoles i instituts.
El primer telèfon mòbil és un regal en el 79,4% dels casos i l'elecció de la companyia telefònica té molt a veure amb el boca a boca. El 55,8% l'acaben triant per la recomanació dels amics o la família. La majoria dels joves argumenten que els agrada estar sempre localitzables (69,1%) i se senten més segurs quan porten el mòbil al damunt (88,5%).
El 63,8% dels enquestats gasten menys de 120 euros al mes en mòbil i només un 7,4% admeten que hi inverteixen més de 240 euros.
Les famílies són les principals impulsores de la compra de telèfons mòbils (42,1%), una qüestió que té molt a veure amb la seguretat. D'altra banda, la cobertura (20,6% dels casos) i la descàrrega de la bateria (27,8%) són els principals problemes tècnics esmentats pels joves usuaris de la telefonia mòbil.
Canvi cada dos anys
La majoria de joves canvien de telèfon cada dos anys (38,5%), mentre que el 29,2% ho fan cada any o any i mig. La gran majoria utilitzen un mòbil amb targeta (61,1%) i el 55,8% estan d'acord amb les tarifes que cobren les operadores.
El moment en què el consum de telèfon és més gran és a la tarda (68,5%) i el 69,1% dels joves personalitzen els seus telèfons. Només una quarta part dels joves enquestats afirmen que accedeixen a Internet a través del seu mòbil, però el 74% asseguren que fan servir els jocs.
L'estudi, supervisat pel vicerector d'investigació i director del departament de Psicologia de la Universitat Camilo José Cela, Adolfo Sánchez Burón, és el primer d'una sèrie d'investigacions emmarcades dins d'un estudi general sobre les creences, els hàbits i els valors dels adolescents.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 34. Dissabte, 15 de setembre del 2007Mòbil a l'orella

Maria de la Pau Janer
Els telèfons mòbils ens faciliten la vida. Molts encara recordam aquells temps de cues a les cabines telefòniques, que sempre estaven o espatllades o brutes, i la sensació de no portar mai prou monedes. Els mòbils ens han donat ales, tot i que alguns assegurin que ens fan la vida més complicada. Hi ha gent que no suporta la impressió de ser interrompuda inesperadament quan menys ho desitja, la certesa de ser controlat a través del petit aparell que els acompanya sempre. Naturalment, els mòbils, a vegades, s'han de desconnectar. Cada vegada, els usuaris dels mòbils són més joves. És habitual que l'utilitzin els adolescents, que han inventat un nou llenguatge, sovint incomprensible per als profans, amb el qual es carreguen totes les gramàtiques, però es comuniquen amb rapidesa i eficàcia. Ara, però, hi ha molts nins que també tenen un mòbil. Segons un comunicat de la Unió Europea, el nombre de nins que disposen de telèfon propi augmenta d'una forma important. Del 36 per cent d'usuaris menors de divuit anys, un 70 per cent en tenen dotze o tretze.
Els riscos d'emprar mòbil creixen, a mesura que disminueix l'edat dels seus propietaris. És fàcil l'accés a continguts nocius o il·legals, a través de telèfons que es connecten a Internet. Pot afavorir-se l'assetjament psicològic, amb la distribució de missatges i fotos. Hi ha també la possibilitat de fer una despesa molt elevada. Ja sabem que molts al·lots no són capaços de controlar el temps que passen amb el mòbil a l'orella.
D'altra banda, els al·lots que no tenen mòbil són vistos com criatures estranyes pels seus companys. Es produeix una certa pressió social, afavoridora dels costums que es generalitzen. Els adolescents senten una gran necessitat de formar part del grup, de ser com els seus amics. La diferència pot ser entesa com una dissort. Els mòbils ens faciliten la vida, doncs, però també poden embullar-la.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 23. Dissabte, 12 d'agost del 2006
Assetjament submergit

Enric Bruguera / Periodista
Estudiants i mestres bestialment apallissats estan arribant amb més facilitat a diaris i telenotícies quan els còmplices i testimonis de l'agressió graven les imatges amb les càmeres dels seus telèfons mòbils i les fan córrer per Internet. És l'expressió extrema de la confluència entre violència escolar i noves tecnologies, i el seu innegable impacte mediàtic presenta efectes col·laterals positius en tant que atrau l'atenció pública. Però l'anomenat ciberassetjament o ciberbullying opera majoritàriament en els àmbits molt més foscos, quotidians i anònims de l'ús adolescent i massiu dels telèfons mòbils, la missatgeria instantània i la navegació per webs i blogs.
LA MAJOR XARXA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓ de la infància a Internet, Wiredsafety (www.wiredsafety.org), ja fa temps que va començar a advertir sobre pràctiques d'assetjament escolar electrònic. I això que va començar a tractar el problema gairebé per casualitat. Perquè els seus més de 10.000 voluntaris escampats arreu del món tenien en el seu punt de mira els grans perills que la xarxa podia parar als més joves, des de la pederàstia a la pornografia infantil, passant per l'accés a continguts inadequats, i arribant a la prevenció d'eventuals intents de segrest.
LA SORPRESA VA SALTAR QUAN ELS ACTIVISTES de Wiresafety, per cada indici de suposat intent de pederàstia electrònica, van anar detectant centenars de casos en els quals eren els mateixos adolescents usuaris de la xarxa els qui es robaven entre ells contrasenyes electròniques, falsificaven i feien circular correus comprometedors, penjaven webs i blogs difamatoris dels seus companys, es suplantaven les identitats virtuals o es llançaven amenaces més o menys anònimes.
UNA EFERVESCÈNCIA D'ASSETJAMENT on line que, a més, ha anat configurant trets diferencials específics. Entitats com Stop Cyberbullying o Net Bullies alerten que la intimidació electrònica és encara molt més difícil de detectar que l'assetjament escolar convencional perquè les víctimes són més reticents a denunciar els abusos. El motiu és clar: l'adolescent assetjat electrònicament tem - i amb raó- que el primer que faran els seus pares serà retirar-li l'accés al telèfon mòbil i a la connexió a Internet. Una prevenció lògica pel fet que eventuals atacs amb virus, codis maliciosos o spam -correu electrònic no desitjat- contra el jove pot acabar destarotant i infectant l'ordinador domèstic. L'aparell on precisament la família guarda, entre d'altres coses, els números i contrasenyes de comptes bancaris i targetes de crèdit.
I AMB UNA ALTRA DIFERÈNCIA AFEGIDA respecte a l'assetjament presencial. Si a les aules, els passadissos i els patis de l'institut sol predominar la violència del físicament fort contra el feble, Internet i els mitjans electrònics permeten a les víctimes presencials convertir-se en botxins virtuals, aprofitant habilitats informàtiques i anonimats on line per revenjar-se des dels llimbs de la xarxa dels qui els amarguen el dia a dia. Els estudis del portal australià Stop Tex Bully i el britànic Bullying Online avalen una constatació sorprenent: la proporció de joves que confessen haver utilitzat Internet i el mòbil per ridiculitzar i amenaçar companys és superior a la dels que admeten haver-ne estat víctimes.
PROBABLEMENT CAL PROTESTAR CONTRA la comercialització de videojocs més o menys basats en situacions virtuals d'assetjament com The Rule of Rose o Canis Canem Edit. I cal escandalitzar-se davant de la possibilitat tècnica que qualsevol inadaptat ens introdueixi un virus a l'ordinador de casa, activi la nostra webcam i faci xantatge a les criatures amb les imatges robades de la intimitat domèstica. Però no ens enganyem: hem d'afrontar el repte tecnològic des de la consciència clara de fracàs rotund a l'hora de prevenir la intimidació escolar convencional. Un fracàs que, significativament sovint, projecta al ciberespai la asimètrica inòpia de les famílies de víctimes i assetjadors.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 27. Dimarts, 21 de novembre del 2006

Cursos de valencià

En aquestes adreces teniu tres cursos interactius de valencià. El primer és el SALC (no confongueu amb el SALT). És un programa en línia de la Universitat Pompeu Fabra de formació i aprenentatge de la llengua. Segons ells:
"L'objectiu del SALC és oferir la possibilitat d'ampliar i de perfeccionar, de manera flexible i individualitzada, els coneixements de llengua catalana de qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra (personal acadèmic, personal d'administració i serveis i estudiants). Al mateix temps, però, s'ofereix aquest material a través d'Internet per a totes aquelles persones que hi puguin estar interessades (que vulguin aprofundir algun aspecte tractat a la classe de llengua catalana, que vulguin aprendre català al seu ritme, que vulguin reciclar o mantenir els seus coneixements de català…)."

Es tracta d'un curs d'autoformació i vosaltres podeu triar què us interessa practicar o bé, si preferiu seguir els temes que ells plantegen. A aquesta pàgina introduireu les dades que demanen i ja podeu accedir als continguts. Al principi hi ha la possibilitat de fer unes proves per tal de saber el vostre nivell i així recomanar-vos-en un. Com abans hem dit, podeu anar directament a la part que us interesse directament i començar a fer exercicis, com per exemple els pronoms febles.
Si teniu dubtes (potser perquè donen com a bones algunes formes orientals i no les controlem), pregunteu-les a ells (perquè us respondran) o a mi (que també ho faré).

L'altra cosa que us comente no és un curs però us interessa també. Molts de vosaltres ja coneixeu el Pràctic de la JQCV. Aquest programeta us permet practicar els exercicis de la prova. Ara ja han adequat els exercicis al model de les noves proves amb respostes tipus a,b,c. Si voleu utilitzar-lo, en primer lloc heu de descarregar-lo a l'ordinador i després instal·lar-lo. Quan ja ho teniu fet i l'inicieu, trieu el nivell que us interesse i comenceu a fer-hi els exercicis. Us dirà el tant per cent d'encerts que teniu (cosa interessant per tal de saber com anirà la cosa quan feu l'examen). Ací teniu l'enllaç de la pàgina on podeu trobar-lo:Curs de la JQCV
En aquest curs teniu les materials i els exercicis de les noves proves en línia. Us informa de les errades i dels encerts, i s'adequa al nivell mitjà de la JQCV. Tanmateix si sou del superior, també seria recomanable que el féreu perquè els exercicis hi seran semblants. La part més interessant és que el darrer enllaç de cada unitat conté les respostes raonades de cada prova. Sembla que cada prova està plantejada com un examen de la JQCV de nivell mitjà.
Aquesta és la informació que hi donen sobre l'aplicació:

"INTER-VAL és un conjunt d'exercicis que tenen com a finalitat servir d'ajuda als aspirants que es presenten a les proves de valencià de grau mitjà (i ara superior) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Però, INTER-VAL no es limita tan sols a presentar estos exercicis, el fet que siguen en forma de test fa que l'experiència de l'usuari que en fa ús siga molt propera a la realització de les proves de la JQCV. A més, els tests tenen el mateix sistema de puntuació que es fa servir en les proves de la JQCV, amb l'avantatge que l'usuari rep interactivament -en cada clic- informació de la puntuació en la realització de les proves.
La realització dels exercicis es complementa amb explicacions aclaridores dels conceptes sobre lèxic i semàntica que hagen sigut plantejats en els tests.
Per altra banda, INTER-VAL pot ser una ferramenta d'utilitat per a qualsevol usuari que necessite augmentar, avaluar, actualitzar... els seus coneixements de valencià. D'esta manera INTER-VAL pot usar-se lliurement bé siga personalment, bé siga com a material docent per part dels professionals de l'ensenyament."

Oral / Redacció 1

Horts urbans, agricultura entre gratacels

A més dels beneficis terapèutics i socials, els horts urbans ajuden a recuperar zones verdes i a mitigar l'acumulació de la calor a les ciutats
Espais verds i ecològics plantats entre gratacels, fàbriques i polígons industrials, els horts urbans representen dins dels nuclis urbans una via de contacte amb la naturalesa, alhora que aporten beneficis educatius, socials, ambientals, terapèutics i, en alguns casos, econòmics. No cal, per a crear-los i desenvolupar-los, disposar de grans extensions de terreny; es pot utilitzar un solar que està en desús, els terrats dels edificis o els balcons i les terrasses del propi habitatge.

Condicions mínimes

Cada vegada un nombre més gran de ciutats espanyoles aposten per la creació d'horts urbans. La pionera va ser Barcelona, que el 1996 va posar en marxa la primera xarxa d'horts urbans regulats, que estableix com a única condició per a ser-ne usuari ser més gran de 65 anys i viure al districte on es troba l'hort. Altres ciutats han pres com a model el reglament d'aquesta primera xarxa i han desenvolupat projectes semblants. Fa a penes uns mesos, arrancaven els primers 30 horts urbans sostenibles de Santander, dirigits també a jubilats. El gener passat, l'Ajuntament de Las Palmas de Gran Canària presentava el seu projecte d'horts urbans, mentre que el d'Albacete n'anunciava la creació d'una trentena. Però aquesta iniciativa no es destina en exclusiva als jubilats; moltes escoles han començat a implantar aquests horts promoguts per associacions de pares d'alumnes.
L'accés als horts urbans es fa per sorteig, després que els interessats s'inscriguen en una llista d'espera. Els afortunats tenen dret de conrear a la parcel·la que se li ha assignat durant un període determinat d'anys sempre que es comprometen a complir una sèrie de normes. Per exemple, cada titular ha de fer front de les despeses de les pròpies llavors i plantes i, en alguns horts, també paguen una part de l'aigua de reg. Es comprometen a destinar la collita a l'autoconsum, a no instal·lar casetes, porxos ni gàbies per a animals a l'hort i a respectar les parcel·les veïnes. A canvi, disposen de les eines que els facilita la mateixa entitat que promou l'hort i de l'orientació tècnica dels seus responsables.
La filosofia que regeix el funcionament dels horts urbans és la de l'agricultura ecològica, plantejada com una activitat ludicoeducativa en la qual l'objectiu no és aconseguir la millor collita, sinó conèixer la naturalesa i practicar una agricultura respectuosa des del punt de vista ambiental.

També als balcons

L'espai reduït de les ciutats per a acollir horts ha contribuït que els balcons i els terrats dels habitatges es convertisquen en llocs idonis per al seu desenvolupament. I encara que s'aprecien grans diferències entre els uns i els altres, aquests espais contribueixen a mitigar l'efecte illa de calor urbana.
L'any 2001, Tòquio va aprovar una norma que exigia que els nous edificis privats amb un terrat de més de mil metres quadrats cobrissen, almenys, el 20% de la superfície amb horts. Alemanya compta amb més de tretze milions de metres quadrats de terrats verds i altres països on es promou aquest tipus d'horts són la Gran Bretanya, Hongria, Holanda, Suècia i els Estats Units. Més prop, a Barcelona, la regidoria de Medi Ambient va llançar amb la Fundació Terra una campanya per a crear horts a balcons i terrasses, a més de cursos d'horticultura en diferents centres cívics de la ciutat.
Pel que fa a les cures que necessiten aquests horts, alguns experts asseguren que és més difícil mantenir un hort al balcó que a terra. L'exposició al vent és més gran i cal estar molt pendent de les necessitats hídriques de les plantes. Al terra, les arrels de les plantes troben recursos per a aconseguir nutrients, però en una safata o un test les arrels no poden arribar molt lluny, per la qual cosa és important garantir que la terra estiga nodrida.
Davant d'aquests possibles inconvenients es recomana que el lloc seleccionat per a sembrar les plantes compte almenys amb cinc hores de sol diàries, que estiga protegit del vent i que es vigile sovint la humitat de les plantes, ja que en un recipient petit és més fàcil que la terra s'asseque.

Beneficis socials i educació ambiental

Són molts els experts que coincideixen a subratllar els beneficis terapèutics i socials de l'horticultura. Per aquesta raó, a molts horts es disposa de parcel·les reservades per a pacients neurològics o amb algun tipus de discapacitat, i per a joves i adults en risc d'exclusió social. A més, en el cas dels jubilats, les cures a l'hort els proporcionen la satisfacció de sentir-se i ajuden a evitar depressions.
Però les bondats d'aquests espais ecològics urbans no acaben aquí. Els horts són una forma d'educació ambiental i nutricional. És per això que els ajuntaments concerten cada any un nombre més gran de visites amb diferents col·legis perquè els alumnes gaudisquen de l'oportunitat d'observar com es conrea un enciam. D'altra banda, el fet de fomentar el cultiu per a l'autoconsum, encara que només es tracte d'un parell d'hortalisses al mes, aporta una nova perspectiva sobre la seguretat dels aliments, l'ús de productes químics i la cura de la terra.
D'altra banda, aquesta activitat fomenta la consciència del reciclatge dels residus (l'adob que es fa servir s'elabora amb residus orgànics), de la conservació dels espais comuns i la convivència. Al cap i a la fi, entre tots els usuaris han de mantenir la cura de l'hort, respectar les instal·lacions comunes i compartir les sortides d'aigua.

COM PODEM CONSTRUIR UN HORTAL AL BALCÓ DE CASA

 • Triem un lloc que reba entre cinc i sis hores de sol diàries. Segons l'orientació, aquestes hores de sol poden variar al llarg de l'any, i això determinarà el tipus de plantes i les hortalisses que cultivarem.
 • Evitem les zones amb vent o instal·lem algun tipus de protecció per al bon manteniment de les plantes (xarxes, tanques protectores...).
 • Cal disposar d'una presa o dipòsit d'aigua prop per a regar.
 • Fem algun curs d'horticultura. Les botigues de venda de llavors i moltes pàgines web són bons llocs per a iniciar-se en aquesta activitat.
 • Comencem per plantar els vegetals propis de l'època: raves o enciams, que es cullen en poc de temps, o morritort (semblant als créixens), les llavors del qual germinen molt ràpid i necessiten poc de sol.
 • Controlem les plagues. Encara que aquests petits horts són més controlables, no estan fora de perill d'insectes. Hi ha plantes que poden ajudar al seu extermini: la caputxina repel·leix el pugó i les plantes aromàtiques com la lavanda, la farigola o la sàlvia ajuden que fongs, aranyes i pugons no apareguen.


Aquesta informació us ha de servir per a l'oral i la redacció. És un tema interessant per al superior o per al mitjà. Aquest és l'enllaç de la font.

Vocabularis: Visuals 1

Us deixe nous vocabularis, ara per a l'elemental i l'oral. Són PDFs de cartells fets per la GVA i Ajuntaments com el de Picassent. Els podeu veure en línia o us els podeu descarregar tots en un arxiu RAR si pitgeu a sobre la imatge que teniu a sota.
Per cert, en aquesta imatge hi ha una errada. Algú sap quina és?

Aquest de vela és bastant complert, així que és més adient per a mitjà i superior.
vela

v_proval_cuina_oficis_escola

v_cartell_falles-placa

cartell_saló

cartell_numerals

Vocabularis: Dret 1

Comence un seguit de reculls sobre vocabulari, recollits a les Generalitats del País Valencià i Catalunya.

El primer està dedicat al dret. Hi ha 4 documents en línia. En aquest enllaç els trobareu per a descarregar, i a més a més dos més de regal que per alguna raó no he pogut pujar a la pàgina de Scribd com els altres: Dret penal i penitenciari, i Vocabulari de dret (GVA). Podreu obrir-los tots sense cap problema.
L'arxiu està comprimit en RAR, si teniu problemes per a obrir-lo puc penjar-lo en ZIP:
dret_administratiu

dret treball(1)
 

blogger templates | Make Money Online