Proves de la JQCV 2024

 Termini de matrícula i petició de torn


1. El període de matriculació telemàtica dels llenguatges específics: llenguatge administratiu, mitjans de comunicació i correcció de textos serà des de les 9:00 h del dia 6 de maig a les 23:59 h del 10 de maig de 2024, sense necessitat de petició prèvia de torn de matrícula.


2. El període de matriculació telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà del 25 de juny a les 9:00 h al dia 1 de juliol a les 23:59 h, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn.


3. En el cas dels nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació dels aspirants. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es trobaran en la pàgina web https://provesjqcv.gva.es.


La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 estarà disponible en els dies i horari següents:


• Nivell C1: Des de les 9 hores del dia 3 de juliol a les 9 hores del dia 8 de juliol de 2024 o fins que s’esgoten els torns.


• Nivell C2: Des de les 10 hores del dia 3 de juliol a les 10 hores del dia 8 de juliol de 2024 o fins que s’esgoten els torns.


Els aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en estos nivells és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.


Nivell, Data/Hora i Àrees de les proves

B1: 19.10.2024 a les 9:00 h; CO, CE, EE

C1: 19.10.2024 a les 9:00 h; CE, EL, EE

A2: 19.10.2024 a les 16:00 h; CO, CE, EE

B2: 19.10.2024 a les 16:00 h; CO, CE, EE, EL

C2: 19.10.2024 a les 16:00 h; CE, EL, EE


CO: Àrea de Comprensió Oral EE: Àrea d’Expressió Escrita.

CE: Àrea de Comprensió Escrita EL: Àrea d’Estructures Lingüístiques.


Les àrees de comprensió oral, comprensió escrita, estructures lingüístiques i expressió i interacció escrites de tots els nivells tindran lloc el dia 19 d’octubre de 2024.


L’àrea d’expressió i interacció orals (EIO) dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 tindrà lloc els dies següents i es podrà consultar el dia i l’hora concreta en el web de la JQCV que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada segons la localitat. No s’admetran canvis de localitat, ni de dates i ni horaris.


Àrea d’Expressió i interacció orals del Nivell C1: 26 d’octubre,

Àrea d’Expressió i interacció orals dels Nivells A2, B1 i B2: 9 de novembre

Àrea d’Expressió i interacció orals del Nivell C2: 16 de novembreMatrícula per a l'EOI

 Bon dia!

Hui s'obri la cita prèvia per a la matrícula de les proves de certificació de l'EOI.Torn de matrícula per al C1 i C2 de la JQCV

🚨 https://provesjqcv.gva.es/🚨


Disponible des de les 9:00 h del 6 de juliol fins a les 9:00 h del 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.👀👀👀

C1:TORN C1


Disponible des de les 10:00 h del 6 de juliol fins a les 10:00 h del 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.👀👀👀

C2:TORN C2 CALENDARI DE MATRÍCULA DE LES PROVES DE 2023

MATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2023

REQUISITS GENERALS:

- Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. Consulteu el calendari de proves

- Per a matricular-se en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.
- Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

-Per a matricular-se de la prova de Llenguatge administratiu o Llenguatge als mitjans de comunicació cal estar en possessió del nivell C1 de valencià o equivalent.

-Per a matricular-se de la prova de Correcció de textos cal estar en possessió del nivell C2 de valencià o equivalent.

TERMINIS D'INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Llenguatges específics

- El període de matrícula telemàtica dels llenguatges específics (Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos) serà del 2 al 5 de maig de 2023, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn. (L'enllaç al tràmit de matrícula s'activarà quan comence el termini).

Nivells A2, B1 i B2

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà del 26 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn. (L'enllaç al tràmit de matrícula s'activarà quan comence el termini).                                                        

Nivells C1 i C2

En el cas dels nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia) com a requisit previ a la matriculació dels aspirants. (La petició de cita prèvia no requereix signatura electrònica).

La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 estarà disponible en els dies i horaris següents:

Nivell C1: des de les 9 hores del dia 6 de juliol fins a les 9 hores del dia 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.

Nivell C2: des de les 10 hores del dia 6 de juliol fins a les 10 hores del dia 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.

Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn (cita prèvia) es trobaran a la pàgina web https://provesjqcv.gva.es 

Les persones aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en aquests nivells és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.CALENDARI DE LES PROVES DE 2023

CALENDARI DE PROVES 2023

Certificats de llenguatges específics

ProvaHoraData
Llenguatge administratiu09.00 h17/06/2023
Correcció de textos09.00 h17/06/2023
Llenguatge als mitjans de Comunicació16.00 h17/06/2023

- Les proves dels certificats de llenguatges específics es realitzaran cada una en una única jornada.

Certificats de nivell A2, B1, B2, C1 i C2

NivellData: 14/10/2023Àrees (prova escrita)
B109.00 h CO, CE, EE
C109.00 h CE, EL, EE
A216.00 h CO, CE, EE
B216.00 h CO, CE, EE, EL
C216.00 h CE, EL, EE
  • CO: Àrea de Comprensió Oral
  • CE: Àrea de Comprensió Escrita
  • EE: Àrea d’Expressió Escrita
  • EL: Àrea d’Estructures Lingüístiques

- Les proves dels certificats de nivell A2, B1 , B2, C1 i C2 es realitzaran en dues jornades diferents.

- En la primera jornada s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, de comprensió oral, d’estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites. El dissabte 14 d'octubre de 2023 es realitzaran les proves escrites de tots els nivells.

L’àrea d’expressió i interacció orals (EIO) dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 es realitzarà els dies 21 d’octubre, 28 d’octubre i 4 de novembre de 2023, segons la localitat i nivell. Les persones aspirants podran consultar el dia i hora concreta per a realitzar la prova oral en el web de la JQCV, que podrà tindre horari de matí o de vesprada, segons la localitat.

EOI / CIEACOVA 2023

 Demà, 01-03-2023, s'obri la matrícula de l'EOI:

https://dogv.gva.es/datos/2023/02/17/pdf/2023_1522.pdf

MATRÍCULAEn la CIEACOVA: El termini d’inscripció estarà obert entre el 27 de març i el 4 d’abril de 2023. Cada

universitat establirà i ajustarà aquest termini al seu procediment intern de

preinscripció i matrícula.

https://cieacova.com/files/2023/02/CONVOCATO%CC%80RIA-MARC-MAIG-JUNY-2023-aprovada.pdf 

blogger templates | Make Money Online