Matrícula per a l'EOI

 Bon dia!

Hui s'obri la cita prèvia per a la matrícula de les proves de certificació de l'EOI.Torn de matrícula per al C1 i C2 de la JQCV

🚨 https://provesjqcv.gva.es/🚨


Disponible des de les 9:00 h del 6 de juliol fins a les 9:00 h del 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.👀👀👀

C1:TORN C1


Disponible des de les 10:00 h del 6 de juliol fins a les 10:00 h del 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.👀👀👀

C2:TORN C2 CALENDARI DE MATRÍCULA DE LES PROVES DE 2023

MATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2023

REQUISITS GENERALS:

- Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. Consulteu el calendari de proves

- Per a matricular-se en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.
- Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

-Per a matricular-se de la prova de Llenguatge administratiu o Llenguatge als mitjans de comunicació cal estar en possessió del nivell C1 de valencià o equivalent.

-Per a matricular-se de la prova de Correcció de textos cal estar en possessió del nivell C2 de valencià o equivalent.

TERMINIS D'INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Llenguatges específics

- El període de matrícula telemàtica dels llenguatges específics (Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos) serà del 2 al 5 de maig de 2023, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn. (L'enllaç al tràmit de matrícula s'activarà quan comence el termini).

Nivells A2, B1 i B2

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà del 26 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn. (L'enllaç al tràmit de matrícula s'activarà quan comence el termini).                                                        

Nivells C1 i C2

En el cas dels nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia) com a requisit previ a la matriculació dels aspirants. (La petició de cita prèvia no requereix signatura electrònica).

La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 estarà disponible en els dies i horaris següents:

Nivell C1: des de les 9 hores del dia 6 de juliol fins a les 9 hores del dia 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.

Nivell C2: des de les 10 hores del dia 6 de juliol fins a les 10 hores del dia 10 de juliol de 2023 o fins que s’esgoten els torns.

Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn (cita prèvia) es trobaran a la pàgina web https://provesjqcv.gva.es 

Les persones aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en aquests nivells és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.CALENDARI DE LES PROVES DE 2023

CALENDARI DE PROVES 2023

Certificats de llenguatges específics

ProvaHoraData
Llenguatge administratiu09.00 h17/06/2023
Correcció de textos09.00 h17/06/2023
Llenguatge als mitjans de Comunicació16.00 h17/06/2023

- Les proves dels certificats de llenguatges específics es realitzaran cada una en una única jornada.

Certificats de nivell A2, B1, B2, C1 i C2

NivellData: 14/10/2023Àrees (prova escrita)
B109.00 h CO, CE, EE
C109.00 h CE, EL, EE
A216.00 h CO, CE, EE
B216.00 h CO, CE, EE, EL
C216.00 h CE, EL, EE
 • CO: Àrea de Comprensió Oral
 • CE: Àrea de Comprensió Escrita
 • EE: Àrea d’Expressió Escrita
 • EL: Àrea d’Estructures Lingüístiques

- Les proves dels certificats de nivell A2, B1 , B2, C1 i C2 es realitzaran en dues jornades diferents.

- En la primera jornada s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, de comprensió oral, d’estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites. El dissabte 14 d'octubre de 2023 es realitzaran les proves escrites de tots els nivells.

L’àrea d’expressió i interacció orals (EIO) dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 es realitzarà els dies 21 d’octubre, 28 d’octubre i 4 de novembre de 2023, segons la localitat i nivell. Les persones aspirants podran consultar el dia i hora concreta per a realitzar la prova oral en el web de la JQCV, que podrà tindre horari de matí o de vesprada, segons la localitat.

EOI / CIEACOVA 2023

 Demà, 01-03-2023, s'obri la matrícula de l'EOI:

https://dogv.gva.es/datos/2023/02/17/pdf/2023_1522.pdf

MATRÍCULAEn la CIEACOVA: El termini d’inscripció estarà obert entre el 27 de març i el 4 d’abril de 2023. Cada

universitat establirà i ajustarà aquest termini al seu procediment intern de

preinscripció i matrícula.

https://cieacova.com/files/2023/02/CONVOCATO%CC%80RIA-MARC-MAIG-JUNY-2023-aprovada.pdfMATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2022


 

Nivells A2, B1 i B2

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn.                                                                      Enllaç a la matrícula dels nivells A2, B1 i B2.

Tutorial i instruccions de matrícula nivell A1, B1 i B2

Nivells C1 i C2

En el cas dels nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia) com a requisit previ a la matriculació dels aspirants.

La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 estarà disponible en els dies i horaris següents:

Nivell C1: des de les 9 hores del dia 7 de juliol fins a les 9 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els torns.

Nivell C2: des de les 10 hores del dia 7 de juliol fins a les 10 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els torns.

Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn (cita prèvia) es trobaran a la pàgina web https://provesjqcv.gva.es

Les persones aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en aquests nivells és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.

INSTRUCCIONS DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE MATRÍCULA

La inscripció es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar amb certificat". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar telemàticament".

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

 1. Emplenar el formulari en línia.
 2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.).
 3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
 4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament.
 5. Guardar el justificant d'inscripció.
 • AVÍS: si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que ix per defecte perquè s'ha usat el tràmit sense certificat però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids.
 • Adreça electrònica d'incidències: generalitat_en_red@gva.es.
 • Consulteu les preguntes freqüents.

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la seua presentació quede registrada.No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

 

blogger templates | Make Money Online