MATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2022


 

Nivells A2, B1 i B2

El període de matrícula telemàtica dels nivells A2, B1 i B2 serà del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022, ambdós inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn.                                                                      Enllaç a la matrícula dels nivells A2, B1 i B2.

Tutorial i instruccions de matrícula nivell A1, B1 i B2

Nivells C1 i C2

En el cas dels nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia) com a requisit previ a la matriculació dels aspirants.

La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 estarà disponible en els dies i horaris següents:

Nivell C1: des de les 9 hores del dia 7 de juliol fins a les 9 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els torns.

Nivell C2: des de les 10 hores del dia 7 de juliol fins a les 10 hores del dia 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els torns.

Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn (cita prèvia) es trobaran a la pàgina web https://provesjqcv.gva.es

Les persones aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en aquests nivells és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.

INSTRUCCIONS DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE MATRÍCULA

La inscripció es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar amb certificat". Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l'opció "Tramitar telemàticament".

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia.
  2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.).
  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica.
  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament.
  5. Guardar el justificant d'inscripció.
  • AVÍS: si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: "Aquesta impressió no és justificant de registre". És una indicació que ix per defecte perquè s'ha usat el tràmit sense certificat però el justificant i el registre de la sol·licitud són vàlids.
  • Adreça electrònica d'incidències: generalitat_en_red@gva.es.
  • Consulteu les preguntes freqüents.

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

La inscripció no finalitza després del pagament de les taxes. És necessari registrar la sol·licitud electrònicament o validar-la (en el cas del tràmit sense certificat) en l'assistent de tramitació perquè la seua presentació quede registrada.No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

blogger templates | Make Money Online