Prova de la JQCV 2020

 La prova extraordinària de C1 de la JQCV del proper 31 d'octubre tindrà una diferència respecte de l'anterior convocatòria. Aquest dia es faran les àrees escrites. El següent dia (28 de novembre) serà l'expressió oral:

Primer

31 d'octubre

Àrea de comprensió escrita

Àrea d'estructures lingüístiques

Àrea d'expressió i interacció escrites


Segon

28 de novembre

Àrea d'expressió i interacció orals


  • La prova del certificat de nivell C1 es realitzarà en dues jornades diferents.

  • En la primera jornada s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, d'estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites que tindran caràcter eliminatori. La prova començarà a les 9:30 h.

  • En la segona jornada, s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció orals solament per als aspirants que han superat el mínim exigit en cada una de les tres àrees realitzades en la primera jornada. Els aspirants podran consultar l'hora de convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció orals en el web www.jqcv.gva.es que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada.

Estructura

 
Àrea
Valor
Durada
Àrea de comprensió escrita
10 %
 1 hora i 30 minuts
Àrea d'estructures lingüístiques
20 %
  Àrea d'expressió escrita35 %2 hores
  Àrea d'expressió i  interacció orals
35 %
 ± 25 minuts

 

La durada de l'àrea d'expressió i interacció orals inclou el temps de preparació.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

blogger templates | Make Money Online